Користувача угода

Даний документ «Угода користувача» є пропозицією сервісу Guidelang (далі — «Адміністрація»), укласти договір на викладених нижче умовах

Угоди

1. Загальні положення Угоди користувача

1.1. У цьому документі та зв'язаних з ним відносинах Сторін застосовуються такі терміни та визначення:

а) Платформа – програмно-апаратні засоби, інтегровані з Сайтом Адміністрації;

б) Користувач - дієздатна фізична особа, що приєдналася до цієї Угоди у власному інтересі або виступає від імені та на користь представленої ним юридичної особи.

1.3. Скориставшись будь-якою із зазначених вище можливостей щодо використання Сервісу, ви підтверджуєте, що:

а) Ознайомилися з умовами цієї Угоди у повному обсязі до початку використання Сервісу.

б) Приймаєте всі умови цієї Угоди у повному обсязі без будь-яких вилучень та обмежень з вашого боку та зобов'язуєтесь їх дотримуватись або припинити використання Сервісу. Якщо ви не погоджуєтесь з умовами цієї Угоди або не маєте права на укладення договору на їх основі, вам слід негайно припинити будь-яке використання Сервісу

в) Угода (зокрема будь-яка з її частин) може бути змінена Адміністрацією без будь-якого спеціального повідомлення. Нова редакція Угоди набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті Адміністрації або доведення до відома Користувача в іншій зручній формі, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди.

2. Загальні умови користування Сервісом

2.1. Використання функціональних можливостей Сервісу допускається лише після проходження Користувачем реєстрації та авторизації на Сайті відповідно до встановленої Адміністрацією процедури.

2.2. Технічні, організаційні та комерційні умови використання Сервісу, у тому числі його функціональних можливостей, доводяться до відома Користувачів шляхом окремого розміщення на Сайті або шляхом нотифікації Користувачів.

2.3. Вибрані Користувачем логін та пароль є необхідною та достатньою інформацією для доступу Користувача до Сайту. Користувач не має права передавати свої логін та пароль третім особам, несе повну відповідальність за їх безпеку, самостійно вибираючи спосіб їх зберігання.