Договір публічної оферти

Ця угода має на меті врегулювати відносини між користувачами сервісу Guidelang та Адміністрацією сайту guidelang.com.ua. 

Угоди поширюються також на відносини, пов'язані з правами та інтересами третіх осіб, які не є користувачами, але чиї права та інтереси можуть бути порушені внаслідок дій Користувачів сервісу Guidelang.

Терміни та визначення

Guidelang– інформаційний інтернет сервіс, розташований у мережі Інтернет за адресою: guidelang.com.ua, що містить інформацію про компанії.

Профіль компанії – Контент, який міститься на сторінках Компаній, розташованих на сервісі Guidelang (найменування, опис, фотографії, графік роботи, адреси та засоби зв'язку, додаткова інформація та ін.). Профіль компанії формується на підставі загальнодоступної інформації з відкритих джерел та не є комерційною таємницею Компаній.

Компанії – під компаніями слід розуміти будь-яку юридичну чи фізичну особу, інформацію про яку розміщено в інформаційних блоках та яка надає послуги навчання/курсів.

Контент – інформаційне наповнення сервісу Guidelang, яке складається з фото-, відео-, аудіоматеріалів, ілюстрацій, літературних та інших творів, у тому числі статей та публікацій, довідкової інформації та інших об'єктів інтелектуальної власності

Користувач – під Користувачем розуміється будь-яка особа, яка прийняла цю Угоду та приступила до використання сервісу Guidelang, у тому числі незареєстровані відвідувачі.

Послуги для цілей цієї Угоди під послугами розуміються послуги, роботи та товари, що постачаються Компаніями.

Безкоштовне пробне заняття або БПЗ – функція сервісу Guidelang, яка дозволяє Користувачеві здійснити запис на безкоштовне пробне заняття у вибраній ним Команії за допомогою функціоналу сайту.

Рейтинг – рейтинг Компаній, який формується Адміністрацією сайту відповідно до умов, викладених у цій Угоді.

1. Загальна інформація

1.1. Guidelang надає Користувачам можливість використовувати сервіс Guidelang на умовах, викладених у цій Угоді. Угода набирає чинності з початку використання сервісу Guidelang. Використовуючи будь-яку функцію сервісу Guidelang або пройшовши процедуру реєстрації, Користувач вважається таким, що прийняв умови Угоди в повному обсязі. У ВИПАДКУ НЕУГОДИ КОРИСТУВАЧА З БУДЬ-ЯКИМ ПОЛОЖЕННЯМ УГОДИ, КОРИСТУВАЧ НЕ МАЄ ВИКОРИСТОВУВАТИ СЕРВІС GUIDELANG. Якщо Адміністрацією сайту внесено зміни до Угоди, з якими Користувач не погоджується, він зобов'язаний припинити використання сервісу Guidelang.

1.2. Надання права користування Guidelang не може розцінюватися як надання Адміністрацією сайту інформаційних або інших послуг, виникнення відносин товариства, відносин щодо спільної діяльності, відносин особистого найму або інших договірних відносин, передбачених законодавством, якщо такі послуги прямо не передбачені цією Угодою.

1.3. Guidelang являє собою інформаційний сервіс, що надає інформацію про компанії (описи, послуги, ціни та ін.). Guidelang не є довідково-інформаційною системою. Вся представлена ​​на сайті інформація має виключно рекомендаційний характер і може містити в собі рекламні або інші матеріали, які мають сформувати у Користувача інтерес до Послуг, що надаються Компаніями.

1.4. Інформація на сайті не має офіційного характеру, не повинна розцінюватися як публічна пропозиція, оферта або інша форма вираження волевиявлення Адміністрації сайту або третіх осіб про надання Послуг на умовах, викладених на сайті.

1.5. Адміністрація сайту не несе відповідальності за актуалізацію інформації або невідповідність цін, переліку чи якості Послуг.

1.6. Адміністрація сайту має право змінити умови цієї Угоди без письмового повідомлення Користувача. Користувач зобов'язаний відстежувати будь-які зміни цієї Угоди на цій сторінці.

1.7. Якщо з тих чи інших причин одне або кілька положень цієї Угоди будуть визнані недійсними або не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність чи застосовність інших положень.

2. Використання сервісу

2.1. Користувач має право використовувати Guidelang «як є», тобто в такому вигляді, як він представлений на сайті.

2.2. Адміністрація сайту залишає за собою право внести зміни (видалити, змінити, доповнити, обмежити, зробити платними тощо) окремі функції Guidelang або весь сервіс повністю без будь-якого повідомлення Користувача про заплановану зміну.

2.3. Окремі функції Guidelang надаються Користувачам виключно після проходження процедури реєстрації зі створенням облікового запису Користувача.

2.4. Забороняється будь-яке використання Guidelang , яке, на думку Адміністрації сайту, може завдати шкоди самому сервісу Guidelang (програмній або апаратній частинам), а також Адміністрації сайту або третім особам.

2.5. Адміністрація сайту має право будь-коли обмежити використання сервісу Guidelang без будь-якого попередження користувачів.

2.6. Адміністрація сайту також має право обмежити використання сервісу Guidelang або заборонити доступ до сервісу окремим Користувачам, якщо дії Користувачів будуть кваліфіковані як спроба завдати шкоди сервісу Guidelang, Адміністрації сайту, іншим Користувачам або Компаніям.

2.7. Використовуючи сервіс Guidelang Користувач погоджується, що йому забороняється: використання нецензурних виразів; розміщення реклами та іншої інформації з метою залучення інтересу до сторонніх ресурсів; публікація відгуків та рекомендацій про компанії, послугами яких вони не користувалися або співробітниками (пов'язаними особами) яких вони є; використання форм відгуків та коментарів не за призначенням (наприклад, тролінг, для розміщення оголошень); використання Контенту Guidelang без дозволу Адміністрації; розміщення Контенту Guidelang за допомогою фреймів та інших технологій, які дозволяють користувачеві переглядати Контент за допомогою сторонніх сайтів; дублювання Контенту Guidelang; застосування технологій, що блокують частину Контенту Guidelang або роботу системи загалом.

2.8. Адміністрація сайту залишає за собою право публікувати, видаляти, коригувати коментарі та/або відгуки Користувачів. Відгуки Користувачів можуть бути редаговані або видалені, якщо в них міститься пряма реклама інших Послуг або Компаній, ніж ті, що зазначені у відповідному Профілі компанії. Також відгуки, які не мають відношення до навчання у компанії. Відгуки, в яких згадується третя сторона або посилання на зовнішній ресурс, також можуть бути видалені або редаговані.

2.9. У разі виявлення Користувачем спірної, непристойної, непристойної, неточної або недостовірної інформації, а також у разі виявлення Користувачем тимчасової непрацездатності Guidelang, Користувач має право повідомити про це Адміністрацію за адресою info@guidelang.com.ua

2.10. Вказуючи номер телефону, Користувач автоматично погоджується з тим, що може отримувати смс-повідомлення рекламного характеру. Якщо Користувач бажає припинити отримання таких повідомлень, він може надіслати відповідне прохання на адресу info@guidelang.com.ua.

3. Порядок використання безкоштовного пробного заняття

3.1. Користувач має право скористатися функцією безкоштовного пробного заняття за допомогою сервісу Guidelang.

3.2. Користувач має право використовувати функцію БПЗ необмежену кількість разів, за умови, що таке використання здійснюватиметься не більше одного разу для кожної Компанії.

3.3. Після заповнення Користувачем відповідної форми заявки на БПЗ на сайті кожна заявка обробляється менеджером Guidelang та підтверджується ним за допомогою контактів, зазначених Користувачем під час заповнення форми (телефон та/або e-mail).

3.4. Користувач має право відмовитись від БПЗ у будь-який момент після реєстрації на БПЗ.

4. Умови формування рейтингу

4.1. Користувач має право користуватися Рейтингом для вибору Компанії.

4.2. Рейтинг Компаній формується Адміністрацією сайту на підставі відгуків Користувачів, наявності фотоальбому Компанії, активної участі компанії у використанні Guidelang, публікація новин Компанією, а також активації Компанією функції БПЗ.

4.3. Рейтинг Компаній є суб'єктивним та Адміністрація сайту не розміщує рекламу в Рейтингу.

5. Інтелектуальна власність

5.1. Використання Контенту Guidelang не передбачає передачі прав інтелектуальної власності на сам сервіс Guidelang, а також об'єкти права інтелектуальної власності, що становлять утримання сервісу або засоби індивідуалізації товарів та послуг.

5.2. Об'єкти права інтелектуальної власності та засоби індивідуалізації товарів та послуг, використані під час створення Профілів компаній, належать їх законним власникам.

5.3. Використання в Guidelang засобів індивідуалізації Компаній носить виключно інформаційний характер і має на меті поінформувати Відвідувачів сайту про існування Компаній та використані ними засоби індивідуалізації та не полягає у меті отримання прибутку від такого використання.

5.4. Адміністрація сайту має право на здійснення контролю та перевірку наданої Користувачем інформації щодо порушення авторських прав. Користувач згоден, що вся надана ним інформація, включаючи внутрішнє листування за допомогою функцій Guidelang, може бути перевірена Адміністрацією сайту.

5.5. У разі порушення Користувачем прав та інтересів третіх осіб Адміністрація сайту має право пред'явити до Користувача регресні вимоги за умови відшкодування Адміністрацією сайту наслідків такого порушення. Це означає, що якщо через дії Користувача до Адміністрації сайту буде застосовано будь-які штрафні санкції, то Адміністрація сайту матиме право вимагати від Користувача відшкодувати такі штрафні санкції.

6. Конфіденційність та персональні дані

6.1. Адміністрація сайту зобов'язується вжити всіх необхідних заходів для забезпечення конфіденційності Користувача та збереження його персональної інформації, отриманої від Користувача.

6.2. Користувач надає Адміністрації сайту право використовувати його персональні дані (у тому числі ім'я, прізвище, номер телефону, електронну адресу тощо) для ідентифікації, у разі порушення ним законодавства або умов цієї Угоди. Адміністрація сайту має право надавати зазначену в цьому пункті інформацію третім особам, державним органам чи іншим уповноваженим організаціям.

6.3. Приймаючи умови цієї Угоди, Користувач надає необмежене в часі право Адміністрації сайту на обробку його персональних даних, які будуть отримані від Користувача або шляхом обміну зі сторонніми сервісами, дозвіл на обробку даних, на яких було отримано від Користувача. Крім того, Користувач надає Адміністрації право передавати його персональні дані Компаніям, представленим на сервісі Guidelang в обсязі, достатньому для здійснення функцій сервісу, зокрема, але не обмежуючись для реалізації функції «Запис на пробний урок».

6.4. Обробка персональної інформації Користувача здійснюється відповідно до вимог законодавства щодо захисту персональних даних.

6.5. Адміністрація сайту має право надсилати Користувачеві повідомлення про новини та оновлення Контенту Guidelang, а також рекламувати власну діяльність та Послуги Компаній, розміщених на сайті.

6.6. Адміністрація сайту має право використовувати надані Користувачем особисті дані для відображення більш релевантних результатів при пошуку інформації про Компанії та Послуги.

7. Відповідальність

7.1. Адміністрація сайту не несе відповідальності за заподіяну моральну шкоду інформацією, що міститься на сайті.

7.2. Користувачі несуть повну юридичну відповідальність за будь-які вчинені ними дії, у тому числі за розміщення інформації або об'єктів права інтелектуальної власності (у коментарях та/або відгуках).

7.3. Користувач несе повну юридичну відповідальність за використання свого облікового запису, а також надання доступу до облікового запису (логіну та паролю) третім особам та зобов'язується вжити всіх належних заходів з метою запобігання доступу його облікового запису з боку третіх осіб.

7.4. Адміністрація сайту не несе відповідальності за будь-яку шкоду, заподіяну Користувачеві використанням сервісу Guidelang, якщо така шкода не є правопорушенням відповідно до чинного законодавства та не заподіяна Адміністрацією сайту навмисне.

7.5. Адміністрація сайту не несе відповідальності за зміст сайтів, перехід на які відбувся під час відвідування посилань, розміщених на сайті Guidelang. Перехід за посиланнями, розміщеними на сайті Guidelang, здійснюється Користувачем на свій страх і ризик.

7.6. Адміністрація сайту не несе відповідальності за моральний стан користувачів при використанні сервісу Guidelang, якість та вартість Послуг Компаній, інформація про які розміщена на сайті.

7.7. Адміністрація сайту не несе відповідальності у випадку, якщо використання Guidelang або доступ до будь-якої частини Контенту сервісу Guidelang є протизаконним у державі, резидентом якої є Користувач.

8. Вирішення конфліктів та суперечок

8.1. Всі конфлікти та суперечки, що виникають внаслідок використання сервісу Guidelang, підлягають врегулюванню мирним шляхом за допомогою переговорів.

8.2. При виникненні конфліктів між користувачами, Адміністрація сайту залишає за собою право зробити оцінку ситуації, що склалася, керуючись цією Угодою, та вжити заходів у вигляді блокування або видалення облікового запису Користувача, який порушив цю Угоду.

8.3. Адміністрація сайту не бере участі в будь-яких конфліктах та суперечках між Користувачами та Компаніями, інформація про які розміщена на сайті сервісу Guidelang.

8.4. Адміністрація сайту має право залучити Користувача як третю особу, свідка або іншого учасника процесу у разі виникнення конфліктів або суперечок.

8.5. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з використанням Guidelang, підлягають тлумаченню відповідними нормами чинного законодавства, а також звичаями ділового обороту, що застосовуються до таких правовідносин на основі принципів сумлінності, розумності та справедливості.

8.6. У разі порушення Користувачем умов цієї Угоди Користувач зобов'язаний відшкодувати Адміністрації сайту, понесені нею витрати на правову допомогу у зв'язку з таким порушенням у повному розмірі на підставі договорів та рахунків адвокатів та інших осіб, які надають юридичні послуги.

8.7. У разі порушення умов цієї Угоди, Адміністрація сайту має право застосувати передбачені заходи впливу до Користувача незалежно від строків такого порушення.